De ce medităm pe lumina din inimă în timpul meditației Heartfulness?

Conștiința Superioară este prea subtilă pentru percepția senzorială. Ea poate fi experimentată atunci când simțurile noastre sunt aduse la o stare de nemișcare și când devenim conștienți în timpul meditației de Sinele Superior. Meditând zi de zi, realizăm că acel ceva asupra căruia medităm are un important efect asupra noastră.

Absorbim calitățile obiectului meditației noastre…

și manifestăm natura sau condiția acelui obiect în viața noastră. Pentru beneficiul nostru maxim, este primordial să selectăm obiectul cel mai subtil și mai ușor pe care să ne concentrăm în decursul meditației.
A medita asupra unei idei abstracte sau asupra «nimicului», este totuși ceva extrem de dificil de conceput pentru mintea umană.

De aceea în meditația Heartfulness, ne menținem atenția asupra sursei de lumină din inima noastră

Această lumină fără luminozitate iluminează conștiința noastră din interior și este cu mult mai ușor de meditat asupra ei decât asupra unei idei abstracte.
Nu ni se cere ca în timpul meditației să vizualizăm lumina ca pe o rază de soare, ca pe o rază de lună sau ca pe o lumină electrică, pentru că aceste obiecte sunt totuși grele în comparație cu lumina ultra-rafinată a conștiinței pe care încercăm să o dobândim în practica noastră de meditație Heartfulness.