Transmisia Yoghină este transmisă în inima practicantului în timpul practicii de meditație Heartfulness

Este energia Principiului Ultim sau Infinitul care vine din Sursa Transcedentală precum o ofrandă sosită din partea Ghidului sau Învățătorului.
Ea este transmisă așa cum este transmisă oricare altă formă de energie, precum sunetul sau căldura, doar că e mai subtilă, fără vreo forță sau vreun caracter material.

Transmisia Yoghină este hrană pentru suflet și alinare pentru inimă

La fel, după cum noi avem nevoie de hrană pentru minte și corp, spiritul de asemeni necesită hrană, iar Transmisia Yoghină împlinește această nevoie.
Efectul receptării transmisiei este că inima simte căldura interioară și iubirea, în aceeași măsură în care lumina soarelui ne încălzește fețele chiar și atunci când ținem ochii închiși.

Transmisia Yoghină are drept urmare transformarea interioară, extinderea conștiinței noastre

Trebuie să experimentăm Transmisia Yoghină pentru a-i cunoaște efectele în deplinătatea lor.
A fost descrisă ca fiind ceea ce „Trezește frumusețea adormită dintr-o ființă umană.”